188bet金宝博

188bet金宝博

夫邪既不欲入少阴,何以恶寒呕吐?此方于补正之中寓祛邪之味,正既无亏,邪又退舍,此王霸兼施之道也。

 春月伤风出汗,胃干燥,渴欲饮水,是春温之症,火邪入膀胱,非太阳之伤寒也。酒气既散,而风邪不去,遂留于太阳之经。

治法必大补其气血,而佐以温热之味,则正旺而邪不敢侵,不必止痛而痛自止也。盖鼻中原无涕,遏抑上游出涕之源,何必截下流之水乎。

人有忽然之间,如人将冷水浇背,陡然一惊,手足厥冷,遂不知人,已而发热,则渐渐苏省,一日三、四次如此,人以为祟乘之也,谁知乃气虚之极乎。苟知春温与冬寒不同,虽见发热谵语,但治肺而不治胃,则胃气无伤,而肺邪易散。

一剂即睡,十剂全安。方中用二术为君主,最有佳意。

治法亟温补其命门,使命门之火足以胜外来之寒,则命门之主不弱,而后阳气健旺,能通达于上下之间,阴消寒散,不致侵犯心宫也。亡阳者遍身之阳皆泄,非多用人参,不能挽回于顷刻;亡阴者脾胃之阴尽,而后及于肾,故少用人参而即可救于须臾。

Leave a Reply